تماس با ما

 

استان قزوین ، شهر قزوین ، الموت شرقی، روستای شهرک، جنب خیابان اصلی

       tel:09100473101

email: Shahraki_hossein@yahoo.com

telegram:   @Ale_Amout_Eco_Lounge

instagaram:   https://www.instagram.com/Shahraki6672